چت

گروه داوود (داوود غفاری) - 10602

نام شرکت :

گروه داوود

نام مدیر عامل :

داوود غفاری

کد کاربری :

f24-10602

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02153821
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

مشخصات:

دستگاههای برش و لیزر

×