علیرضا بهنژاد

آهن آلات و فرفورژه بهنژاد

35%
نام :

علیرضا بهنژاد

نام تجاری :

آهن آلات و فرفورژه بهنژاد

کد کاربری :

f24-10595

وب سایت :

-

ایمیل :

Behzadkala@gmail.com

تلفن : 04532730371 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :