میثم بهرامی

ضایعات و قراضه بهرامی

22%
نام :

میثم بهرامی

نام تجاری :

ضایعات و قراضه بهرامی

کد کاربری :

f24-10574

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

قراضه استیل

فایل های ضمیمه :