سعید بیگدلی (زرین پارس) - 10556

سعید بیگدلی

زرین پارس

35%
جزئیات...
نام :

سعید بیگدلی

نام تجاری :

زرین پارس

کد کاربری :

f24-10556

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

زنجان ،خدابنده زرین رود بلوار امام

تلفن :

09123419660

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

ورق شیروانی

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

پروفیل

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انبارداری

×