نام :

مجتبی معظمی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1054

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03133204222
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان خیابان امام خمینی صد متر بعد از جاده عاشق آباد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

0

تلفن :

-

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 33204222

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ST52 ورق

فایل های ضمیمه :