چت

بهنام قایمی (روی درد) - 10536

نام :

بهنام قایمی

نام تجاری :

روی درد

کد کاربری :

f24-10536

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد معدنی

مشخصات:

گندله. کنسانتره اهن

×