نام :

بهنام قایمی

نام تجاری :

روی درد

کد کاربری :

f24-10536

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

گندله. کنسانتره اهن

فایل های ضمیمه :