ابوالفضل ساقی خانی

آهن آلات ابوالفضل

22%
نام :

ابوالفضل ساقی خانی

نام تجاری :

آهن آلات ابوالفضل

کد کاربری :

f24-10442

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :

-

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :