حمل و نقل حر ترابر اهواز (جلال ضیاغم) - 10370

حمل و نقل حر ترابر اهواز

جلال ضیاغم

44%
جزئیات...
نام شرکت :

حمل و نقل حر ترابر اهواز

نام مدیر عامل :

جلال ضیاغم

کد کاربری :

f24-10370

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

۰

سال آغاز فعالیت :

1390

کد اقتصادی :

۰

شماره ثبت :

۰

توضیحات :

آماده حمل و بارگیری از اهواز از تمام کارخانجات به تمام نقاط ایران

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×