محمد حیدر بیگی - 1037

نام :

محمد حیدر بیگی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1037

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166671304
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران بازار آهن شاد آباد بلوک هشت شمالی پلاک 337

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 66671304

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

×