آهنکار (مرتضی امیری نیا) - 10300

آهنکار

مرتضی امیری نیا

44%
جزئیات...
نام شرکت :

آهنکار

نام مدیر عامل :

مرتضی امیری نیا

کد کاربری :

f24-10300

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02146062063 ،
شناسه ملی :

0311284562

سال آغاز فعالیت :

1398

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فروش ورق های روغنی.اسیدشویی. سیاه.گالوانیزه کانال تلگرامی: ahankarsteelsheet@

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق اسید شویی

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

×