نام :

علیرضا مختاری

نام تجاری :

آروند آذر

کد کاربری :

f24-10041

وب سایت :

ایمیل :

armokhtary2000@yahoo.com

تلفن :
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

1390

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

سیکا45

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید علیرضا مختاری

مشاهده بیشتر