علیرضا مختاری (آروند آذر) - 10041

علیرضا مختاری

آروند آذر

36%
جزئیات...
نام :

علیرضا مختاری

نام تجاری :

آروند آذر

کد کاربری :

f24-10041

وب سایت :

ایمیل :

armokhtary2000@yahoo.com

تلفن :
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

1390

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

مشخصات:

سیکا45

×