مصطفی میرعلایی

M I T

75%
جزئیات...

آگهی های خرید مصطفی میرعلایی (M I T) - 9929

تیرآهن (IPE)
27 دی، 1401 5 ماه پیش

خریدار تیرآهن

خریدار تیر آهن با مشخصات زیر میباشیم. تیراهن سایز 14 به میزان یک ظرفیت تیرآهن سایز 16 به میزان 2 ظرفیت تیراهن سایز 18 به میزان 2 ماشین

نبشی
24 فروردین، 1401 1 سال پیش

خریدار نبشی

خریدار نبشی 4 و 5 هستیم.

تیرآهن (IPE)
18 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار تیرآهن

خریدار تیرآهن 14- 16- 18 هرکدام ظرفیت

تیرآهن (IPE)
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار تیرآهن

خریدار تیر آهن 14 ترجیحا ذوبی مقدار : یک بندیل

×