مصطفی میرعلایی

M I T

75%
جزئیات...

اعلام موجودی مصطفی میرعلایی (M I T) - 9929

میلگرد آجدار
19 فروردین، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 19 فروردین (کد : 56769)

میلگرد ابرکوه یزد،فولاد احرامیان،جهان فولاد سیرجان،ذوب آهن اصفهان بارگیری سریع موجود در انبار و کارخانه

تیرآهن (IPE)
26 مهر، 1401 8 ماه پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 26 مهر (کد : 45837)

تیر آهن ذوب آهن i7 معمولی

میلگرد آجدار
26 مهر، 1401 8 ماه پیش

صورت بار میلگرد آجدار 26 مهر (کد : 45836)

میلگرد از مبادی ذوب آهن اصفهان ابرکوه یزد زاگرس شهرکرد بافق یزد کویر کاشان پرشین فولاد خرمدشت

میلگرد آجدار
27 آبان، 1399 3 سال پیش

صورت بار میلگرد 27 آبان (کد : 12411)

فروش میلگرد ذوب آهن اصفهان-زاگرس شهرکرد-ابرکوه یزد-بافق یزد کارخانه و انبار

میلگرد آجدار
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار میلگرد کد : 35527 17 شهریور (کد : 10054)

میلگرد ذوب آهن اصفهان زاگرس شهرکرد ابرکوه و بافق یزد

×