چت

نگه کار صنعت - 4894

نام شرکت :

نگه کار صنعت

نام مدیر عامل :

کد کاربری :

f24-4894

وب سایت : http://negahkar.com/
ایمیل :

info@negahkar.com

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

جهت بررسی ویژگی های هر محصول تولیدی و جصول اطمینان از انطباق آن با نیاز مشتری ، استانداردهایی تدوین شده است که در برگیرنده روشهای آزمون و معیارهای پذیرش محصولات میباشد. شرکت تولیدی نگه کار صنعت با تکیه بر دانش فنی پرسنل کار آزموده خود در رشته های مختلف فنی مهندسی مفتخر است جهت بومی سازی صنعتی و رفع وابستگی ، در طول دو دهه گذشته بر حسب سفارش کارخانجات و آزمایشگاه ها تجهیزات و ماشین آلات آزمون و اندازه گیری متنوعی در زمینه انواع محصولات ( خصوصا قطعات خودرو ) و همچنین تجهیرات CNC طراحی و تولید نماید. مزیت رقابتی نگه کار صنعت در این عرصه نوآوری و خلاقیت میباشد که در بیشتر تجهیزات تولیدی این شرکت نمایان است. تعهد به انجام دقیق پروژه ها و ارائه گارانتی و پشتیبانی فنی مناسب از افتخارات مهم نگه کار صنعت میباشد.

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

فارس ،شيراز شیراز - شهرک صنعتی بزرگ شیراز-بلوار کیمیا ، بلوک RP1 ، واحد 21 و 23

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 07137740109

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

مشخصات:

دستگاه آزمون چند منظوره فیلتر هوا

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

مشخصات:

- دستگاه آزمون اصطکاک کلاچ - دستگاه آزمون گشتاور کلاچ - دستگاه آزمون مشخصه صفحه کلاچ

دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

مشخصات:

- دستگاه آزمون نیروی میرایی کمک فنر - دستگاه آزمون اصطکاک کمک فنر - دستگاه آزمون دوام کمک فنر - دستگاه آزمون شتاب میل پیستون کمک فنر - دستگاه آزمون لقی میل پیستون کمک فنر

دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

مشخصات:

پروژه اتوماسیون دستگاه های آزمون تاب و لنگی و دوام رینگ خودرو

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

مشخصات:

- دستگاه آزمون استهلاک ضربه تک محوره کلاه ایمنی - دستگاه آزمون استهلاک ضربه سه محوره کلاه ایمنی - دستگاه آزمون افزایش طول استاتیکی بند چانه کلاه ایمنی - دستگاه آزمون افزایش طول دینامیکی ابزار نگهدارنده کلاه ایمنی - دستگاه آزمون نفوذ پذیری کلاه ایمنی - دستگاه آزمون زاویه باز بودن نقاب کلاه ایمنی - دستگاه آزمون میدان دید محیطی کلاه ایمنی

دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

مشخصات:

-دستگاه آزمون اصطکاک - دستگاه آزمون مقاومت برشی

دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

مشخصات:

دستگاه آزمون مقاومت سایشی منسوجات خودرو

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

مشخصات:

دستگاه آزمون نشتی فیلتر روغن خودرو

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

آزمایشگاه ها تجهیزات و ماشین آلات آزمون و اندازه گیری متنوعی در زمینه انواع محصولات ( خصوصا قطعات خودرو ) و همچنین تجهیرات CNC طراحی و تولید

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات عملیات حرارتی

×