چت

فعالان فولاد نقش جهان

نیازی

55%
جزئیات...

اعلام موجودی فعالان فولاد نقش جهان (نیازی) - 1596

ورق گرم (سیاه)
24 بهمن، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 16 بهمن (کد : 103713)

فعالان فولاد نقش جهان تامین کننده ی ورق گرم (سیاه ) 2 تا 15 مبارکه اکسین در همه ی ابعاد

×