چت

فعالان فولاد نقش جهان (نیازی) - 1596

فعالان فولاد نقش جهان

نیازی

55%
جزئیات...
نام شرکت :

فعالان فولاد نقش جهان

نام مدیر عامل :

نیازی

کد کاربری :

f24-1596

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

خریدار ورق سیاه 2 تا 15 مبارکه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

مشخصات:

ورق سیاه 2 تا 15 مباکه

فایل های ضمیمه :
×