آقای محمدی

اطمینان فولاد

34%
جزئیات...

آگهی های خرید آقای محمدی (اطمینان فولاد) - 14781

ورق روغنی (سرد)
14 دی، 1401 3 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی 60 عرض 1 متر و 70 عرض های مختلف خریداریم.

×