آقای محمدی (اطمینان فولاد) - 14781

آقای محمدی

اطمینان فولاد

34%
جزئیات...
نام :

آقای محمدی

نام تجاری :

اطمینان فولاد

کد کاربری :

f24-14781

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×