چت

اعلام موجودی موسوی - 13308

ورق گالوانیزه
16 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 16 اسفند (کد : 38038)

خرید و فروش انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و رنگی

ورق روغنی (سرد)
16 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 16 اسفند (کد : 38037)

خرید و فروش انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و رنگی

ورق گرم (سیاه)
16 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 16 اسفند (کد : 38036)

خرید و فروش انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و رنگی

×