چت

موسوی - 13308

نام :

موسوی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13308

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02166201015 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و رنگی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

تلفن :

02166201015

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×