چت

خانم محمودی - 13242

نام :

خانم محمودی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13242

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین کننده انواع مقاطع طویل فولادی و آهن تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی و قوطی و پروفیل انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

قم ،قم

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×