چت

دژ فولاد آروند (سلطانی) - 13218

نام شرکت :

دژ فولاد آروند

نام مدیر عامل :

سلطانی

کد کاربری :

f24-13218

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 37385026 ، 37393914 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

دژ فولاد آروند تامین کننده ی انواع ورق گرم و روغنی و گالوانیزه و اسیدشویی.

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق اسید شویی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×