چت

آگهی های خرید دژ فولاد آروند (سلطانی) - 13218

ورق گرم (سیاه)
28 تیر، 1401 2 سال پیش

خرید ورق گرم

خریدار ورق ۱/۵ سیاه هستیم.

ورق گرم (سیاه)
20 اردیبهشت، 1401 2 سال پیش

خرید ورق سیاه

خریدار ورق ۱/۵ سیاه هستیم.

ورق اسید شویی
30 بهمن، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق اسیدشویی

خریدار ورق اسیدشویی ضخامت 1/5 و 1/6 هستیم.

×