چت

آگهی های خرید محمودوند - 12567

میلگرد
01 تیر، 1401 2 سال پیش

خرید میلگرد

خریدار میلگرد 12 و 14 به میزان 12 تن هستیم.

میلگرد
08 آبان، 1400 3 سال پیش

میلگرد 12 و 14

خریدار میلگرد 12 و 14 روی هم به میزان 12 تن هستیم.

سیم و سایر مفتول ها
06 آبان، 1400 3 سال پیش

سیم حرارتی

خریدار سیم حرارتی 5/5 و 6 به میزان 2 تن هستیم.

×