چت

محمدرضا حسنی (میهن نور) - 12519

نام :

محمدرضا حسنی

نام تجاری :

میهن نور

کد کاربری :

f24-12519

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 01142294344 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

عرضه محصولات ميهن نور مفتول آرماتوربندي سيم رابيتس توری مرغي فرنگي معمولي فرنگي ضخيم گابيون -مفتول گالوانيزه سيم خاردار حلقوي -فنس و پايه 01142294344 09215532531

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مازندران ،قائم شهر

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

انواع توری

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

عرضه محصولات ميهن نور به سرتاسر كشور آرماتوربندي(١/٥-٢/٥)سيم رابيتس(١/٢٠-١/٥-١)مرغي(٤-٦-٩كيلويي) فرنگي معمولي(١/٢٠-١/٥٠-١/٨٠)فرنگيضخيم(٨*٦-١٠*٨)گابيون-مفتول گالوانيزه سيم خاردار حلقوي-فنس

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

انواع توری

مشخصات:

عرضه محصولات ميهن نور مفتول آرماتوربندي سيم رابيتس توری مرغي فرنگي معمولي فرنگي ضخيم گابيون -مفتول گالوانيزه سيم خاردار حلقوي -فنس و پايه 01142294344 09215532531

دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

عرضه محصولات ميهن نور مفتول آرماتوربندي سيم رابيتس توری مرغي فرنگي معمولي فرنگي ضخيم گابيون -مفتول گالوانيزه سيم خاردار حلقوي -فنس و پايه

×