چت

بازرگانی فولاد الماس اکبری (حسن اکبری) - 11785

بازرگانی فولاد الماس اکبری

حسن اکبری

56%
جزئیات...
نام شرکت :

بازرگانی فولاد الماس اکبری

نام مدیر عامل :

حسن اکبری

کد کاربری :

f24-11785

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 03152211967
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1400

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بازرگانی فولاد الماس اکبری خرید و فروش انواع ورق گرم، سرد و گالوانیزه . تماس :03152211967

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان زرین شهر

تلفن :

03152211967

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

×