نام شرکت :

بازرگانی فولاد الماس اکبری

نام مدیر عامل :

حسن اکبری

کد کاربری :

f24-11785

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03152211967
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بازرگانی فولاد الماس اکبری خرید و فروش انواع ورق گرم، سرد و گالوانیزه . تماس :03152211967

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان زرین شهر

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

03152211967

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی بازرگانی فولاد الماس اکبری

مشاهده بیشتر