چت

عارف شعله اریا

مهدی داورپناه

29%
جزئیات...

آگهی های خرید عارف شعله اریا (مهدی داورپناه) - 10093

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-36091

ورق سیاه عرض 1500باضخامت2.65الی2.8میلی متر

×