آهن آلات عرفان (مهدی مولایی) - 992

آهن آلات عرفان

مهدی مولایی

37%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن آلات عرفان

نام مدیر عامل :

مهدی مولایی

کد کاربری :

f24-992

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران بازار آهن شاد آباد بلوک 10 شمالی پلاک 480

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 66675530+66675531+66675532

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

فایل های ضمیمه :
×