چت

امیر (حاتمی) - 8138

نام :

امیر

نام تجاری :

حاتمی

کد کاربری :

f24-8138

وب سایت :
ایمیل :

تلفن :
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خرید و فروش انواع ورق های فولادی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه

×