دکترحمیدصادق زاده

هیئت اساتیدگروه نقشه برداری دانشگاه سراسری ارومیه

48%
نام :

دکترحمیدصادق زاده

نام تجاری :

هیئت اساتیدگروه نقشه برداری دانشگاه سراسری ارومیه

کد کاربری :

f24-6611

وب سایت :

ایمیل :

hamidgisooo@gmail.com

تلفن :
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

مشاور کمسیون اقتصادی وعمران شهرستان خوی_ مشاور بهسازی فضاهای عمرانی بازارچه آزاد ماکو در سال ۱۳۹۳ _ مشاور بهینه سازی سازه های عمرانی فرمانداری شهرستان شبستر درسال ۱۳۹۲ _سابقه تدریس دانشگاهی در دانشگاههای آزادشهرستان خوی ،ماکو و شبستر و دانشگاه سراسری ارومیه _کارشناس رسمی تشخیص و صدور کیفرخواست جرایم مربوط به میراث فرهنگی دادگستری استان آ غ -

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

مشاور کمسیون اقتصادی وعمران شهرستان خوی

فایل های ضمیمه :
افتخارات و گواهینامه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید