چت

دکترحمیدصادق زاده (گروه نقشه برداری دانشگاه سراسری ارومیه) - 6611

دکترحمیدصادق زاده

گروه نقشه برداری دانشگاه سراسری ارومیه

48%
جزئیات...
نام :

دکترحمیدصادق زاده

نام تجاری :

گروه نقشه برداری دانشگاه سراسری ارومیه

کد کاربری :

f24-6611

وب سایت : -
ایمیل :

hamidgisooo@gmail.com

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

مشاور کمسیون اقتصادی وعمران شهرستان خوی_ مشاور بهسازی فضاهای عمرانی بازارچه آزاد ماکو در سال ۱۳۹۳ _ مشاور بهینه سازی سازه های عمرانی فرمانداری شهرستان شبستر درسال ۱۳۹۲ _سابقه تدریس دانشگاهی در دانشگاههای آزادشهرستان خوی ،ماکو و شبستر و دانشگاه سراسری ارومیه _کارشناس رسمی تشخیص و صدور کیفرخواست جرایم مربوط به میراث فرهنگی دادگستری استان آ غ -

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

مشاور کمسیون اقتصادی وعمران شهرستان خوی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

مشاور کمسیون اقتصادی وعمران شهرستان خوی

افتخارات و گواهینامه ها
×