چت

فرزان چلونگر (رادین فولاد) - 653

نام :

فرزان چلونگر

نام تجاری :

رادین فولاد

کد کاربری :

f24-653

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 03136627848
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین ورق

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان شیخ صدوق

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×