چت

اعلام موجودی صنایع فولاد کوهپایه - 627

ناودانی
19 اردیبهشت، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی ناودانی 19 اردیبهشت (کد : 58856)

صنایع فولاد کوهپایه ناودانی

نبشی
19 اردیبهشت، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 19 اردیبهشت (کد : 58855)

صنایع فولاد کوهپایه نبشی

تولیدات و مصنوعات فلزی
19 اردیبهشت، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی تولیدات و مصنوعات فلزی 19 اردیبهشت (کد : 58852)

صنایع فولاد کوهپایه تسمه

تولیدات و مصنوعات فلزی
19 اردیبهشت، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی تولیدات و مصنوعات فلزی 19 اردیبهشت (کد : 58851)

صنایع فولاد کوهپایه تسمه

ناودانی
19 اردیبهشت، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی ناودانی 19 اردیبهشت (کد : 58850)

صنایع فولاد کوهپایه ناودانی

نبشی
19 اردیبهشت، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 19 اردیبهشت (کد : 58848)

صنایع فولاد کوهپایه نبشی

ناودانی
19 اردیبهشت، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی ناودانی 19 اردیبهشت (کد : 58601)

"فولاد کوهپایه تولید کننده انواع نبشی و ناودانی و سپری و تسمه محصولات این کارخانه شامل نبشی بال مساوی ، ناودانی، سپری، تسمه، چهارگوش و ریل آسانسور در ابعاد و .ضخامتهای گوناگون میباشد.

نبشی
19 اردیبهشت، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 19 اردیبهشت (کد : 58600)

"فولاد کوهپایه تولید کننده انواع نبشی و ناودانی و سپری و تسمه محصولات این کارخانه شامل نبشی بال مساوی ، ناودانی، سپری، تسمه، چهارگوش و ریل آسانسور در ابعاد و .ضخامتهای گوناگون میباشد.

تولیدات و مصنوعات فلزی
10 اردیبهشت، 1402 12 ماه پیش

اعلام موجودی تولیدات و مصنوعات فلزی 10 اردیبهشت (کد : 57744)

تولید کننده انواع نبشی ,ناودانی ,سپری ,تسمه و ریل tel:021-82955583 ,522

تولیدات و مصنوعات فلزی
10 اردیبهشت، 1402 12 ماه پیش

اعلام موجودی تولیدات و مصنوعات فلزی 10 اردیبهشت (کد : 57743)

تولید کننده انواع نبشی ,ناودانی ,سپری ,تسمه و ریل tel:021-82955583 ,522

ناودانی
10 اردیبهشت، 1402 12 ماه پیش

اعلام موجودی ناودانی 10 اردیبهشت (کد : 57742)

تولید کننده انواع نبشی ,ناودانی ,سپری ,تسمه و ریل tel:021-82955583 ,522

نبشی
10 اردیبهشت، 1402 12 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 10 اردیبهشت (کد : 57741)

تولید کننده انواع نبشی ,ناودانی ,سپری ,تسمه و ریل tel:021-82955583 ,522

ناودانی
29 فروردین، 1402 12 ماه پیش

اعلام موجودی ناودانی 29 فروردین (کد : 57259)

تولید کننده انواع نبشی ,ناودانی ,سپری ,تسمه و ریل tel:021-82955583 ,522

نبشی
29 فروردین، 1402 12 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 29 فروردین (کد : 57258)

تولید کننده انواع نبشی ,ناودانی ,سپری ,تسمه و ریل tel:021-82955583 ,522

ناودانی
11 مرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ناودانی 11 مرداد (کد : 42282)

موجودی نبشی

ناودانی
10 مرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ناودانی 10 مرداد (کد : 42236)

فروش محصولات استاندارد: نبشی 30سبک نبشی 40 سبک نبشی 40 فوق سبک ناودانی50سبک ناودانی 60سبک

تولیدات و مصنوعات فلزی
21 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار تولیدات و مصنوعات فلزی 21 تیر (کد : 41793)

موجودی محصولات نرمال و درجه دو

نبشی
21 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار نبشی 21 تیر (کد : 41792)

موجودی محصولات نرمال و درجه دو

ورق گرم (سیاه)
20 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 20 تیر (کد : 41724)

فولاد کوهپایه موجودی انبار

نبشی
20 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار نبشی 20 تیر (کد : 41723)

فولاد کوهپایه موجودی نبشی

نبشی
15 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار نبشی 15 تیر (کد : 41604)

فروش محصولات استاندارد: نبشی 25 سبک نبشی 30سبک

ناودانی
15 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ناودانی 15 تیر (کد : 41603)

فروش محصولات استاندارد: ناودانی50سبک ناودانی 60سبک

ورق گرم (سیاه)
14 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 14 تیر (کد : 41495)

موجودی تسمه

ناودانی
14 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ناودانی 14 تیر (کد : 41494)

موجودی ناودونی

نبشی
14 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار نبشی 14 تیر (کد : 41492)

موجودی نبشی

ناودانی
19 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ناودانی 19 آبان (کد : 31314)

موجودی و قیمت ناودانی

ناودانی
17 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ناودانی 17 آبان (کد : 31008)

قیمت و موجودی نادونی

نبشی
11 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار نبشی 11 آبان (کد : 30713)

"فولاد کوهپایه تولید کننده انواع نبشی و ناودانی و سپری و تسمه محصولات این کارخانه شامل نبشی بال مساوی ، ناودانی، سپری، تسمه، چهارگوش و ریل آسانسور در ابعاد و .ضخامتهای گوناگون میباشد. 02182955583"

نبشی
08 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار نبشی 08 آبان (کد : 30367)

موجودی نبشی

نبشی
04 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار نبشی 04 آبان (کد : 30083)

موجودی نبشی

×