چت

برشکاری شبستری (شبستری) - 5770

نام شرکت :

برشکاری شبستری

نام مدیر عامل :

شبستری

کد کاربری :

f24-5770

وب سایت :
ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

برشکاری

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران بازار آهن غرب شاد آباد

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : ۰۹۱۲۳۲۲۵۶۹۹+۰۲۱۶۶۶۷۱۳۴۶

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

×