نام شرکت :

برشکاری شبستری

نام مدیر عامل :

شبستری

کد کاربری :

f24-5770

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

برشکاری

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران بازار آهن غرب شاد آباد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

0

تلفن :

-

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : ۰۹۱۲۳۲۲۵۶۹۹+۰۲۱۶۶۶۷۱۳۴۶

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
گالری تصاویر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید