چت

گروه صنعتی پاسارگاد (سلیمانی) - 5432

گروه صنعتی پاسارگاد

سلیمانی

50%
جزئیات...
نام شرکت :

گروه صنعتی پاسارگاد

نام مدیر عامل :

سلیمانی

کد کاربری :

f24-5432

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02156869401 ، 02156450595
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

سپری و نبشی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

تسمه- سپری

دسته محصول :

نبشی

مشخصات:

نبشی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

تسمه- سپری

×