چت

سام تکنیک (سترگی پور) - 5384

نام شرکت :

سام تکنیک

نام مدیر عامل :

سترگی پور

کد کاربری :

f24-5384

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 03133867036
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

تامین کننده الکترودهای تخصصی جوشکاری، تجهیزات آرگون، برش پلاسما، co2

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان خیابان مشیرالدوله، حد فاصل تقاطع پردیس و چهارراه اول، جنب تعمیرگاه ماک بنز

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

مشخصات:

تامین کننده الکترودهای تخصصی جوشکاری، تجهیزات آرگون، برش پلاسما، co2

×