گروه تولیدی صنعتی کچو (سید مرتضی عطایی) - 523

گروه تولیدی صنعتی کچو

سید مرتضی عطایی

35%
جزئیات...
نام شرکت :

گروه تولیدی صنعتی کچو

نام مدیر عامل :

سید مرتضی عطایی

کد کاربری :

f24-523

وب سایت :

www.kachoo-pipe.com

ایمیل :

تلفن : 03152664470
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

1372

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

لوله گاز رسانی

مشخصات:

انواع لوله های گازی و صنعتی

دسته محصول :

پروفیل

×