چت

برشکاری نصر (نوروزی) - 5097

نام شرکت :

برشکاری نصر

نام مدیر عامل :

نوروزی

کد کاربری :

f24-5097

وب سایت :
ایمیل :

ll0mahdi0ll@gmail.com

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات برشکاری ورقهای روغنی و گالوانیزه در ضخامتهای ۰/۳۰الی۲میل به هر اندازه (رول بازکن و قیچی گیوتین)

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

آذربايجان شرقي ،تبريز روبروی پالایشگاه جنب کوی توحید برشماری نصر

توضیحات :

ساعات کاری : رهمه روزا صبح ساعت ۸ تا ۶ عصر غیر روزهای تعطیل پرسنل : رضا نوروزی - - شماره تماس : ۰۹۱۴۱۱۴۷۶۹۵ مهدی نوروزی - - شماره تماس : ۰۹۱۴۳۰۸۴۳۲۰ شماره تماس : ۰۴۱۳۴۲۴۵۲۱۵

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

مشخصات:

انواع ورقهای روغنی و گالوانیزه در ضخامتها ۰/۳۰الی۲میلبا برش به اندازه دلخواه مشتری

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

مشخصات:

خدمات برشکاری ورقهای روغنی و گالوانیزه در ضخامتهای۰/۳۰الی۲میل (رول بازکن و گیوتین)

×