چت

اعلام موجودی آهن نوین (بیگی) - 452

ورق گرم (سیاه)
10 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 10 خرداد (کد : 40423)

💥آهن نوين💥 ‼️ فروش ورق گیلان آجدار‼️ ا➖➖➖➖➖➖➖ ورق 2.5عرض100 ورق 4عرض 100 ورق 5عرض 100 ورق6 عرض100 ا➖➖➖➖➖➖➖➖➖

تیرآهن
10 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 10 خرداد (کد : 40422)

آهن نوین ا➖➖➖➖➖➖➖➖ تیر 12 تیر 14 تیر 16 تیر 18 تیر 20 تیر 22 تیر 24 تیر 27 تیر30 ا➖➖➖➖➖➖➖➖➖ا

میلگرد
10 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 10 خرداد (کد : 40421)

💥آهن نوين💥 ‼️فروش میلگرد ذوبی ‼️ ا➖➖➖➖➖➖➖➖➖ میلگرد14 میلگرد16 میلگرد18 میلگرد 20 میلگرد22 میلگرد25 میلگرد 28 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ا 🔷بارگيري ازکارخانه و انبار امکان پذیر ميباشد

ورق گرم (سیاه)
10 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 10 خرداد (کد : 40420)

💥آهن نوين💥 ‼️ ورق فولاد ST52‼️ ا➖➖➖➖➖➖ ورق3میل عرض125 ورق4میل عرض1.5 ورق5میل عرض1.5 ورق6 میل عرض1.5 ورق8میل عرض1.5 ورق10میل عرض1.5 ورق12میل عرض1.5 ورق15میل عرض1.5 ➖➖➖➖➖➖ا بارگیری از انبار اصفهان میباشد.

×