چت

صنایع فولاد و چوب هومن گلستان (حسن رضوانی) - 3706

صنایع فولاد و چوب هومن گلستان

حسن رضوانی

41%
جزئیات...
نام شرکت :

صنایع فولاد و چوب هومن گلستان

نام مدیر عامل :

حسن رضوانی

کد کاربری :

f24-3706

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 01733337857
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

تولید انواع سازه های فلزی و پله گردان ها

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×