شرکت بازرگانی جهان فولاد زایندرود

مهدی یوسفی کوهانستانی

41%
نام شرکت :

شرکت بازرگانی جهان فولاد زایندرود

نام مدیر عامل :

مهدی یوسفی کوهانستانی

کد کاربری :

f24-3155

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

فروش انواع فولاد آلیاژی در قطر و اندازه های مختلف،برشکاری انواع ورق های آلیاژی، نماینده فروش فولاد آلیاژی اسفراین و فولاد آلیاژی اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید