شرکت پیشتاز (جواد صباغی) - 3120

شرکت پیشتاز

جواد صباغی

41%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت پیشتاز

نام مدیر عامل :

جواد صباغی

کد کاربری :

f24-3120

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02634666319
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

پیمانکاری و ساخت سوله

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×