چت

باقر سپهوند - 2967

نام :

باقر سپهوند

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2967

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 06633301684
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین قوطی و پروفیل . میلگرد . تیر آهن

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

لرستان ،خرم آباد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

×