چت

محمد هادی سعید (ورق های آلیاژی سعید) - 2618

محمد هادی سعید

ورق های آلیاژی سعید

44%
جزئیات...
نام :

محمد هادی سعید

نام تجاری :

ورق های آلیاژی سعید

کد کاربری :

f24-2618

وب سایت : -
ایمیل :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ورق های آلیاژی سعید

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

×