چت

ایمان افشار (افشار) - 2398

نام :

ایمان افشار

نام تجاری :

افشار

کد کاربری :

f24-2398

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02155446800 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آهن و فولاد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×