فولاد رازق (محمدرضا روستایی) - 2339

فولاد رازق

محمدرضا روستایی

34%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد رازق

نام مدیر عامل :

محمدرضا روستایی

کد کاربری :

f24-2339

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02155441379
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی