چت

پروفیل منتظری (علیرضا منتظری) - 2082

پروفیل منتظری

علیرضا منتظری

36%
جزئیات...
نام شرکت :

پروفیل منتظری

نام مدیر عامل :

علیرضا منتظری

کد کاربری :

f24-2082

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 03135550052 ، 03135550062
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

تولید و پخش انواع پروفیل

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

مشخصات:

وزن 10567

×