چت

آهن110 وطن (قیصری) - 2008

نام شرکت :

آهن110 وطن

نام مدیر عامل :

قیصری

کد کاربری :

f24-2008

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02155508793 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1397

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تامین کننده و بازرگانی ورق سیاه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

فایل های ضمیمه :
×