چت

نوین سپاهان اصفهان (صابری) - 1916

نام شرکت :

نوین سپاهان اصفهان

نام مدیر عامل :

صابری

کد کاربری :

f24-1916

وب سایت : https://t.me/novinsep
ایمیل :

-

تلفن : 03135560110
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

خريد و فروش انواع آهن آلات ( ساختماني - صنعتي ) اصفهان پل تمدن تلفن دفتر فروش 031-3805

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ناودانی

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

تیرآهن

×