امید سوله تهران

مهندس مجتبی فیض اربابی

34%
نام شرکت :

امید سوله تهران

نام مدیر عامل :

مهندس مجتبی فیض اربابی

کد کاربری :

f24-1912

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02188898371
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید