چت

امید سوله تهران (مهندس مجتبی فیض اربابی) - 1912

امید سوله تهران

مهندس مجتبی فیض اربابی

34%
جزئیات...
نام شرکت :

امید سوله تهران

نام مدیر عامل :

مهندس مجتبی فیض اربابی

کد کاربری :

f24-1912

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02188898371
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×