چت

محمد حسین جارچیان - 1805

نام :

محمد حسین جارچیان

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1805

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02133900008 ، 02133110345
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

وارد کننده اتصالات رده جوشی و لوله

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران خیام شمالی پاساژ برلیان پلاک 16

توضیحات :

ساعات کاری : 9-17 شماره تماس : 33900008+33110345

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله صنعتی

مشخصات:

لوله و اتصالات

×